25 regler for godt språk

      Kommentarer er skrudd av for 25 regler for godt språk

Det norske språk er ganske vanskelig å lære seg, og det er ikke bare for de som har flyttet til dette landet, men også for de som er født og oppvokst her i landet.

 1. Lær deg og- å å-reglene.
 2. Nøy deg med ett utropstegn!!!!!
 3. Unngå forklaringer i parentes (selv om de er relevante).
 4. Preosisjoner uegnet til å avslutte setninger med.
 5. Aldri generaliser!
 6. Sammenkugninger er minst like ille som klisjeer.
 7. Unngå å sprite opp språket med fancy og trendy ord og uttrykk.
 8. Unngå fork. o.l.
 9. Husk, engelske ord og uttrykk er out.
 10. La sprøket ditt være kjemisk fritt for klisjeer, unngå dem som pesten.
 11. Vør mer eller midre spesifikk.
 12. Overdriveser er hundre millioner ganger verren enn klisjeer.
 13. Lær deg, kommareglene.
 14. Selv om du føler trang til å bruke usedvanlig mange ord og vendinger for å få dram det budskapet du har tilhensikt å formidle til andre, bår du anstrenge deg for å ordlegge deg så kort og konsist som du bare maker.
 15. Andvend absolutt aldri allitterasjoner.
 16. Si ting bare engang, ikk gjenta eller fordell det u allerede har sakt på et tidligere tidspunkt.
 17. Unngå et-tenet & undøvendig bruk av binde-streker.
 18. Metaforer er ris til egen bak.
 19. Bruk av svesismer er ikke videre heftig.
 20. Kontaminasjoner i hytt og pine er dårlig norsk.
 21. Vær nøye med korekkturem, så ikke viktige utaletes.
 22. Unngå vanskelige fremmedord hvis det finnes adekvate norske substututter.
 23. Pass på at overskriften ikke lover mer enn teksten leverer.

Fritt etter Fank L. og William Safire.