111

Jorma og Matti var på hotel i Helsinki och dom hadde druckit myckat brännvin och var fulla och galna.

Då hittade Jorma på at dom kunne tevla nogot, så där at dom skulle finne seg kvar sina kvinnor och ta dom med på hvarjes rom och tevla hur många gonger dom kunne a dom på natten.

Matti vaknade først på mårran, fyllsjuk och jäklig i ravade han ur sin seng och flicka, och mot Jormas rom.
Jorma hadde blivit så full av brännvin kvelden førut at han hadde taslat med sin flicka tre gonger før han somnade, och før varje gong hadde han teknad en sträk over sängen så där var 3 sträkar.

Da Matti kom inn på Jormas rom såg han dom tre sträkorna och utbröt:
– O jäklar i min svarta själ, 111. Två bättre enn meg…