Jossella

Krigen på Karelska Neset var slutt, og de finske soldatene begav seg på hjemvei.

Best som de går etter vegen får de øye på en fot av en soldat.
Lengre fremme finner de nok en fot, enda litt lengre fremme finner de armene og kroppen, og lengst fremme soldatens hode.

Så sier den ene soldaten: «Neimen Jossella, er du sårad?»