Til Hands!

I en offiserklubb i Helsingfors satt 2 pensjonerte oberster og mintes «forna dar» på karelska Näset i krigen mot Russland i 1939.
Så nipper de til en konjakk og røker sine sigarer.

Du Jorma, sier oberst Jossella. Jag måste beretta en sak för Er.
Jag var ute vid mannerhims hovudkarter en gong. Och så kom jag ridende derifrån på min heest da der kom en kugla från dom sysska truppor och döda min hest, så jeg måste fortätte til fots.

Ja, översta Jorma säger Josella. Jag måste så berätta en liknade sag för Er.
Jag var också engong vid Mannerheims hovudkvartär och jag låg slik deruta en gong på en lottflicka da der kom en kugla från dom rysska truppor och dödade mn lilla lottflicka, så jag måste fotsetta til hands!