Det er jo en kjensgjerning at man ikke skal mikse…

Det er jo en kjensgjerning at man ikke skal mikse…

You may also like...