Trålfeskarvisa

7 døgn på havet og 1 døgn på land
Tekst og melodi: Einar Pettersen – Innspilling av gruppa Arktandria

Lossa og bonkra skal tålar’n gå ut.
Fæsten og fridøgnet hjemme e slutt.
6 tima arbeid og 6 tima fri
vente dem no for ei tid.
Arbeid på trålar det ikke bare
Det e et yrke fåtall kan klare.

Ref. :/:
7 døgn på havet og 1 døgn på land
Trålaryrket det kreve sin mainn

Skipper’n på brua han ser ailt som skjer
og roper i intercal’n når de (e) beskjed.
Stuerten ordne med gryte og fat.
Han hoilde dem aille med mat.
Basen (e) den som (e) sjæfen på dækket.
Han har ailt ansvar fra bauen til hækken.

Ref. :/:

Når trål’n skal skytes da e det liv
som høres igjænna ailt-sjø-fokk og driv
Når han e slakka så blir han firt ned
Skipper’n står å følge med
Bobbisan romle som tusen kanona
Det e ikke mulig å sove før nån da.

Ref. :/:

Sløying og ising og skyting og hiv
døgnet på tamp. Det (e) et harbarka liv
Spleising av wire og bøting av trål
når det e revvent et håll
Av og tel skjer det at vakte må brækkes
og da må dæm som har frivakta vækkes

Ref. :/: